شنبه, 27 دی 1399
  • ساعت : ۰:۲۸:۱۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ 
  • کد خبر : ۱۹۶۹۳۵
برگزاری هشتمین جلسه گروه كاری سرمایه‌گذاری و كسب و كار استان آذربایجان‌غربی
در راستای شناسایی قوانین و دستورالعمل‌های مخل کسب و کار و انعکاس موضوع تداخل قوانین، آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان در صدور موافقت اصولی و استعلام پروژه‌های سرمایه‌گذاری بخش گردشگری به هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی، هشتمین جلسه گروه کاری سرمایه‌گذاری و کسب و کار استان در سالجاری با حضور مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، معاون اقتصادی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان و نمایندگان تام‌الاختیار دو دستگاه اجرایی فوق، در محل سالن جلسات این اداره‌کل برگزار گردید.

در ابتدای جلسه،داود غفارپور مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و نائب‌رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان، موضوع تداخل بخشنامه‌های اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان در صدور موافقت اصولی طرح‌های گردشگری را به عنوان چالشی بزرگ در استان مطرح نمود که نیازمند بحث و بررسی و کار کارشناسی دقیق بین دو دستگاه اجرایی مزبور می‌باشد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی، لزوم انعکاس موارد مدنظر هر دستگاه به هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس استنادهای قانونی را در حداقل زمان ممکن، جهت رفع مشکل بسیاری از متقاضیان سرمایه‌گذاری پیشنهاد داد.

در ادامه جباری مدیرکل محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ضمن اعلام لزوم رعایت نوار تأسیساتی و محدودیتهای حریم راه اعلامی از سوی اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان در طرح‌های سرمایه‌گذاری، خواستار صدور موافقت اصولی برای طرح‌های گردشگری و بوم‌گردی توسط دستگاه اجرایی ذیربط گردیده و رفع تداخل بخشنامه‌های بین دو دستگاه را که باعث بروز مشکلات زیادی برای متقاضیان سرمایه‌گذاری بخش گردشگری گریده است، ضروری دانست.

در پایان، پس از بحث و تبادل نظر بین حاضرین در جلسه، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

در ابتدای جلسه،داود غفارپور مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و نائب‌رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان، موضوع تداخل بخشنامه‌های اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان در صدور موافقت اصولی طرح‌های گردشگری را به عنوان چالشی بزرگ در استان مطرح نمود که نیازمند بحث و بررسی و کار کارشناسی دقیق بین دو دستگاه اجرایی مزبور می‌باشد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی، لزوم انعکاس موارد مدنظر هر دستگاه به هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس استنادهای قانونی را در حداقل زمان ممکن، جهت رفع مشکل بسیاری از متقاضیان سرمایه‌گذاری پیشنهاد داد.

در ادامه جباری مدیرکل محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ضمن اعلام لزوم رعایت نوار تأسیساتی و محدودیتهای حریم راه اعلامی از سوی اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان در طرح‌های سرمایه‌گذاری، خواستار صدور موافقت اصولی برای طرح‌های گردشگری و بوم‌گردی توسط دستگاه اجرایی ذیربط گردیده و رفع تداخل بخشنامه‌های بین دو دستگاه را که باعث بروز مشکلات زیادی برای متقاضیان سرمایه‌گذاری بخش گردشگری گریده است، ضروری دانست.

در پایان، پس از بحث و تبادل نظر بین حاضرین در جلسه، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.13.0
    V5.7.13.0