پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

راهبرد مشارکت

راهبرد مشارکت

این اداره‌کل درجهت رسیدن به اهداف سازمانی در حوزه های اقتصادی، مالی و سرمایه گذاری خارجی نهایت سعی و تلاش خود را می نماید تا بتواند با ارائه خدمات بهتر رضایتمندی مراجعین را تامین نماید.
لذا:
1.    در جهت خدمت رسانی بهتر ، رفع نواقص و دریافت نظرات کاربران ، امکان نظر سنجی را درسایت فراهم نموده است.
2.    دراین تارنما سعی شده کلیه استاندارد های مورد نیاز اعم از کاربر پسند بودن، شفافیت، کیفیت خدمات تارنما، دسترس پذیری تارنما ، دسترس پذیری اطلاعات، بیانه حریم خصوصی و بیانیه سطح توافق خدمات ایجاد گردد.
3.    اصلاح و بهبود روشهای ارائه خدمات و اطلاع رسانی به مراجعین از طریق سایت ایجاد و همواره مدنظر مسئولین این اداره‌کل بوده است.
4.    اهمیت به اطلاع رسانی و بروز رسانی اخبار، اطلاعیه ها و ....درسایت سازمان یکی از مهمترین اهداف این سازمان مطرح شده است.
5.    دریافت و رسیدگی به شکایات، پیشنهادات و انتقادات مراجعین و پاسخگویی به آنها درسایت اداره‌کل فراهم شده است.
6.    این اداره‌کل کلیه مقررات صادره خود را اعم از بخشنامه ها، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی و ... را پیش از ابلاغ به مدت 2 هفته از طریق درگاه الکترونیک خود در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی، نسبت به اصلاح و سپس ابلاغ اقدام می¬نماید
7.    زمینه دریافت پیام مخاطبین از طریق پست الکترونیکی ravabet.ga@mefa.gov.ir و پاسخگویی به آنها ایجاد شده است.


5.7.13.0
گروه دورانV5.7.13.0