پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

بیانیه توافق سطح خدمات

بیانیه توافق سطح خدمات

بیانیه توافق سطح خدمات وزارت امور وزارت اقتصاد و دارائی

مراجعین محترم؛

 

بدین وسیله توافق نامه سطح خدمات پورتال وزارت امور اقتصادی و دارایی به آگاهی مراجعین محترم می رسد:

 

1.این تارنما مجهز به امکان ثبت و پیگیری درخواست ها و شکایات شما متقاضیان گرامی از طریق مراجعه به بخش نظر سنجی از ارباب رجوع و یا بخش تماس با ما یا برای ثبت شکایات از طریق سامانه ارتباط مردمی دارا می باشد.

2.بخش میز خدمت الکترونیکی - برای سامانه ارتباط مردمی، سامانه هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم، سامانه آزمون تشخیص صلاحیت حرفه ای حسابداران رسمی و تسهیل و ساماندهی فرآیند صدور مجوز کسب و کار(سامانه دادور) مراجعه فرمایید.

3.این تارنما در صورت برقرار بودن زیرساخت های لازم مخابراتی به صورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی می باشد.


5.7.13.0
گروه دورانV5.7.13.0