پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

تا کنون نظرسنجی فعالی اضافه نشده


اطلاعات شخصي
جنسيت  :
مرد زن
وضعيت تاهل : 
متاهل مجرد
سن : 
تحصيلات : 
شغل : 

تا چه حد از عملکر اداره کل امور اقتصادی و دارائی آذربایجان غربی رضایت دارید؟

ارسال


5.7.13.0
گروه دورانV5.7.13.0