پیوندها

نماینده وزیر و مدیرکل 04432220130
معاون نظارت مالی و رئیس
خزانه معین استان
04432222704
معاون توسعه مدیریت و منابع
04422234823
معاون اقتصادی 04432224999
مسئول حراست
04432241814
دبیرخانه
04432225840
تلفنخانه
04432245840
انفورماتیک
04432223030
روابط عمومی
04431938223

شماره تلفن گویا: 04432245840
شماره نمابر
: 32224050- 32222709-32228479
نشانی: ارومیه،خیابان کاشانی،جنب اداره‌کل امور مالیاتی،روبروی شرکت نفت،کدپستی  5713613817
آدرس پست الکترونیکی:  ostanha0441@mefa.gov.ir

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^