پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

تحقیقات اقتصادی
  فایل کتاب بررسی تحولات اقتصادی استان آذربایجان غربی در سال 1393 برای علاقمندان در دسترس قرار گرفت
*******************

کتاب توانمندی ها و پتانسیل های 17 شهرستان استان آذربایجان غربی منتشر شد/ دریافت فایل الکترونیکی


فایل الکترونیکی کتاب پتانسیل ها و توانمندیهای 17 شهرستان استان آذربایجان غربی در بحث سرمایه گذاری خارجی و داخلی

 
             

5.5.0.0
گروه دورانV5.5.0.0