پنج‌شنبه, 23 مرداد 1399
  • ساعت : ۸:۸:۴۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ 
  • کد خبر : ۱۸۷۵۶۲
راه اندازی شبكه تعاملی تحلیل گران جوان اقتصاد ایران

شبکه تعاملی تحلیل گران جوان اقتصاد ایران در راستای یکی از برنامه های دولت تدبیر و امید بوده . و مبنی بر افزایش مشارکت جوانان کشور در فرآیند تصمیم سازی و سیاست گذاری و با هدف افزایش تعمل موثر با نخبگان و خبرگان اقتصادی و بهرهمندی از آخرین یافته های علمی و ایده های نو آورانه و خلقانه در زمینه های مالی  و حسابداری و...  در آدرس http://econt.mefa.ir  ایجاد گردیده گفتنی است این شبکه تعاملی در شش اتاق فکر موضوعی تحت عناوین :

1. اقتصاد کلان 

2. اقتصاد هوشمند

3. فضای کسب و کار 

4.بازارهای مالی و تجارت

5.مالیه دولت و نظارت مالی

6.مدیریت دارائی ها و بدهی های دولت راه اندازی می شود

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V5.7.4.0