پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

بیانیه حریم خصوصی

حریم خصوصی

سیاست حفظ حریم خصوصی کاربران، ما متعهد می شویم که حریم خصوصی شما را حفظ کنیم و به آن احترام بگذاریم.

ما حفظ امنیت اطلاعات شخصی شما را امری بسیار جدی و مهم می دانیم و در وب سایت خود از سیاستهای امنیتی و تکنولوژی هایی استفاده می کنیم، که برای محافظت از اطلاعات شخصی طراحی شده اند، همچنین از روشها و دستورالعمل‌های امنیتی سختی که قوانین حفظ حریم خصوصی کاربران به آنها نیاز دارد، پیروی می کنیم.

این روشهای محافظتی ذخیره سازی، استفاده و انتشار همه اطلاعات شما را دربر می گیرد و از دسترسی و استفاده غیر مجاز از این اطلاعات جلوگیری می کند.


5.5.6.0
گروه دورانV5.5.6.0