نام زیرپورتال :آذربایجان غربی

1397/4/20 چهارشنبه

ارائه گزارش عملکرد وصول درآمدهای استان درسه ماهه اول  سال 1397 در جلسه ستاد تجهیز درآمد استان آذربایجان‌غربی

اولین جلسه ستاد تجهیز درآمد استان آذربایجان‌غربی در سال جاری  با محوریت ارائه گزارش عملکرد وصول درآمدهای استان در سه ماهه اول سال جاری، ارائه گزارش عملکرد وصول درآمدهای مالیاتی و نحوه توزیع اعتبارات ارزش افزوده، طرح و بررسی مصوبات جلسات ستاد و کارشناسیِ ذیل ستاد در سال 1397 و سایر موارد مطروحه با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس ستاد تجهیزدرآمد استان، نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و دبیر ستاد تجهیز درآمد آذربایجان‌غربی، مدیرکل دیوان محاسبات استان، مدیرکل امور مالیاتی، معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین، ناظر گمرکات استان، مدیرکل ثبت اسناد و املاک،  نمایندگان و کارشناسان دستکاه‌های اجرایی ذی ربط در محل سالن جلسات اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‎غربی، داود غفارپور نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و دبیر ستاد تجهیز درآمد آذربایجان‌غربی با اشاره به جدول زمان‌بندی برگزاری جلسات ستاد تجهیزدرآمد استان، گفت: امیدواریم در یکی از ایام آخر هفته هرماه جلسات ستاد تجهیزدرآمد استان برگزار شود.
 وی با ارائه گزارشی از نحوه برگزاری جلسات ستاد تجهیزدرآمد استان در سال گذشته افزود: طی سال 1396 به‌تعداد 14 جلسه ستاد تجهیزدرآمد استان برگزار شده است.
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی، در خصوص نحوه شناسایی منابع جدید گفت: در جهت شناسایی منابع جدیددرآمدی علاوه بر حوزه مالیاتی، درآمدهای اختصاصی و مشخص نمودن برخی از درآمدها که منابع آن مشخص نبوده است اقداماتی انجام شده و با لحاظ نمودن موارد مذکور، امید آن داریم بتوانیم با برگزاری جلسات ستاد درآمد تا قبل از پایان سال جاری، با توجه به اینکه بخش عمده درآمدهای مالیاتی را شامل می‌شود شاهد محقق شدن وصول درآمدهای استانی باشیم.
دبیر ستاد تجهیز درآمد آذربایجان‌غربی، با اشاره به موضوع برگزاری جلسه ستاد تجهیز درآمد در سه محور اصلی ارائه گزارش عملکرد وصول درآمدهای استان در سه ماهه اول سال جاری، ارائه گزارش عملکرد وصول درآمدهای مالیاتی و نحوه توزیع اعتبارات ارزش افزوده، طرح و بررسی مصوبات جلسات ستاد و کارشناسی ذیل ستاد در سال 1396، گفت: بررسی مصوبات جلسات کارشناسی ستاد تجهیز درآمد نیز در جلسات کارشناسی ذیل ستاد از دستگاه‌های متولی ستاد از جمله اداره کل امور مالیاتی، حوزه نظارت گمرکات استان و اداره کل ثبت اسناد و املاک پیگیری می شود.
غفارپور گفت: از ابتدای سال جاری معاونت نظارت مالی نیز در حوزه ستاد تجهیز درآمد استان حضور داشته و مسئول دبیرخانه جدیدی برای این منظور منصوب شده است.

وی ابراز امیدواری نمود جلسات با برگزاری منظم جلسات ستاد تجهیز درآمد در 9 ماهه باقی مانده سال جاری، بتوانیم همچنان با ارائه خروجی‌های ملموس این جلسات، تحقق کامل درآمدهای استان را شاهد باشیم.

دبیر ستاد تجهیز درآمد آذربایجان‌غربی، با ارائه گزارشی از عملکرد سه ماهه اول ستاد تجهیز درآمد استان در سال جاری گفت:

میزان وصولی درآمدهای استان در 3 ماهه سال 1397 را بالغ بر 1,851 میلیارد ریال شامل درآمدهای استانی با 1,819 میلیارد ریال و سهم 98.2 درصدی و درآمدهای ملی وصول شده در سطح استان با 32 میلیارد ریال و سهم 1.8 درصدی از مجموع درآمدهای استان می‌باشد.

غفارپور افزود، میزان وصول درآمدهای مالیاتی را بالغ بر 1,631 میلیارد ریال و سهم 89.7 درصد از مجموع درآمدهای استانی و همچنین میزان وصول سایر درآمدهای استانی را بالغ بر 187 میلیارد ریال با سهم 10.3 درصد از مجموع درآمدهای استانی می‌باشد.

دبیر ستاد تجهیز درآمد استان، دستگاه‌های عمده وصول کننده درآمد در 3 ماهه سال جاری را به ترتیب، اداره‌کل امور مالیاتی با وصولی 1,631 میلیارد ریال و سهم 89.7 درصد، نیروی انتظامی با 64 میلیارد ریال و سهم 3.6 درصد، ثبت اسناد و املاک استان با 59 میلیارد ریال و سهم 3.3 درصد و اداره
کل گمرک با 28 میلیارد ریال و  سهم 1.5 درصد معرفی نمود.

غفارپوربا تأکید به برگزاری منظم جلسات و ضرورت تدوین برنامه جدول زمانبندی جلسات مزبورو با اشاره به عدم تحقق برخی مصوبات جلسات کارشناسی ذیل ستاد در سال گذشته،از دستگاه‌های ذیربط خواست تا نسبت به تحقق مصوبات مزبور اهتمام نمایند.

دبیر ستاد تجهیز درآمد آذربایجان‌غربی،با توضیح اینکه دو دستگاه اداره کل ثبت اسناد و املاک و نظارت گمرکات استان دارای سهم وصولی مازاد می‌باشد گفت: سایر دستگاه‌ها در سه ماهه اول سال جاری دارای سهم وصولی منفی بوده است.

غفارپور گفت: سهم سایر دستگاه‌های عمده که میزان سهم‌شان مشخص گردیده است به صورت میزان عمده دستگاه‌های وصول کننده منابع درآمدی استان همانطور که اشاره شد شامل امور مالیاتی، نیروی انتظامی، ثبت اسناد و املاک، نظارت گمرکات و اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان بوده و توجه به آمار مذکور نشانگر این است که در سه ماهه اول سال جاری همچنان عدم تحقق وجود دارد و امیدواریم با همت دستگاه‌های اجرایی، با تشکیل جلسات کارشناسی ذیل ستاد، موارد عدم تحقق مورد بررسی و آسیب شناسی قرارگیرد و با احصاء دلایل عدم تحقق درآمدها و بعنوان مصوبات در جلسات ستاد تجهیز درآمد از طریق دستگاهای اجرایی پیگیری‌های لازم انجام شود.

در ادامه جلسه، ناصر حضرتی رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس ستاد تجهیز درآمد استان آذربایجان‌غربی با اشاره به نحوه برگزاری جلسات ستاد گفت: جلسات ستاد تجهیز درآمد به صورت دوره‌ای و در مقاطع زمانی متناوب در دستگاهای اجرایی باید برگزارشود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه آذربایجان‌غربی، با ارائه گزارشی در خصوص درآمدهای سال 1396 گفت: در رابطه با آن دسته از درآمدهای ملی که در جغرافیای استان وصول می‌گردد باید بتوانیم ظرفیتهای استان را در وصول درآمدهای ملی مشخص نماییم.

رئیس ستاد تجهیز درآمد استان آذربایجان‌غربی، با اشاره به ظرفیت درآمدی استان در راستای دستیابی به طرح اتکا بر درآمدهای استانی گفت: توجه به دو فاکتور مهم یعنی درآمد مصوب استان و ظرفیت درآمد، در خصوص ظرفیت درآمدزایی استان مهم و شایان توجه مضاعف است.

حضرتی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و رئیس ستاد تجهیز درآمد استان، بر ضرورت انعکاس تمام درآمدهای ملی وصولی استان در گزارش ستاد تجهیز درآمد استان تاکید و عنوان نمود در صورت عدم دسترسی به تمام وصولی‌های ملی استان، از گزارش بخشی از آنها اجتناب شود.

 ایشان همچنین بر ضرورت اصلاح ساختار گزارش ستاد درآمد استان با همکاری اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تاکید نمود.

رئیس ستاد تجهیز درآمد استان همچنین پیشنهاد نمود کمیته‌ای جهت بررسی ظرفیت مالیاتی استان و نیز جلوگیری از فرار مالیاتی جهت مساعدت به اداره‌کل امور مالیاتی ذیل ستاد تجهیز درآمد استان تشکیل شود.

وی پیشنهاد نمود نسبتی برای هزینه‌کرد جاری و عمرانی عوارض مالیات ارزش افزوده شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان در ستاد تجهیز درآمد استان مصوب شود و این مصوبه برای تصویب نهایی در شورای برنامه‌ریزی استان طرح شود.

حضرتی همچنین پیشنهاد نمود از نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه و اتاق اصناف نیز جهت شرکت در جلسات ستاد تجهیز درآمد استان در سال 1397 دعوت بعمل آید.

حضرتی با تأکید به طرح اتکاء به درآمدهای استان افزود:توجه به ظرفیت درآمدی استان که لازمه آن، تغییر فرمت ارائه گزارش درآمدهای استانی است باید بصورتی باشد که در این حالت بتوان درآمد استان را احصا و مشخص نمود.

وی با تأکید به وظایف  ستاد تجهیز درآمد استان، به مواردی از جمله: نحوه بهرمندی استان از تخصیص طرح ملی، مبحث توزیع شهری و روستایی، نحوه تخصیص درصد درآمدهای شهرداری‌ها، تشکیل کمیته کارشناسی فعالیت شناسایی جنب درآمدی استان با دستگاه‌های ذی‌ربط، استفاده از توان سایر دستگاهای اجرایی و اتاق بازرگانی و اصناف اشاره نموده و این موارد را  مورد بحث و بررسی قرار داد.  

در ادامه جلسه، مدیرکل امور مالیاتی استان نیز با ارئه گزارشی در خصوص نحوه تحقق درآمدهای مالیاتی و اقدامات این اداره کل توضیحاتی را ارائه نموده و گفت: با توجه به شرایط خاص موجود سازمان امور مالیاتی با 97 درصد تحقق درآمدهای مالیاتی و با توجه به اهمیت مالیات به عنوان درآمد پاک و با توجه به منویات مقام معظم رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی یکی از گزینه های داخلی مبحث اتکا به درآمدهای مالیاتی می‌باشد و با توجه به سهم کشورهای پیشرفته از سهم درآمدهای مالیاتی که نسبت به کشورمان بسیار بالاتر است. در خصوص میزان مالیات از تولید ناخالص داخلی نیز ما با 5/7 درصد بعد از کشور افغانستان قرار می‌گیریم.

مزرعه‌لی مدیرکل امور مالیاتی استان گزارشی از عملکرد درآمدهای مالیاتی و دلایل موفقیت اداره‌کل امور مالیاتی استان در وصول حداکثری درآمدهای مالیاتی طی سال 1396 ارائه نموده و افزود: بخشودگی جرائم مالیاتی مودیان مالیاتی را عمده دلیل مراجعه آنها برای پرداخت بدهی مالیاتی‌شان می‌باشد.

مدیرکل امور مالیاتی استان همچنین به سرانه پایین مالیات استان نسبت به کشور اشاره نموده و دلیل عمده آن را سهم بالای بخش کشاورزی از فعالیت‌های اقتصادی استان و معافیت‌های مربوط به آن بخش اعلام نمود.

وی همچنین اعلام نمود که در سال 1396 بالغ بر 1,910 میلیارد ریال عوارض مالیات ارزش افزوده به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان به نسبت جمعیت آنها پرداخت شده است.
مزرعه‌لی گفت: توافق مالیاتی باعث می‌شود ادارات مالیاتی وقت بیشتری برای رسیدگی سایر پروندهای مالیاتی داشته باشند.

یعقوب مزرعه‌لی گفت: در سطح کشور، استان آذربایجان غربی در مقایسه با سایر استان‌های کشور نرخ مالیات از تولید ناخالص داخلی 27/7 درصد را شامل مشود که درصد اخذ مالیات از تولید ناخالص داخلی در استان‌های صنعتی کشور بیش از استان ما  است.

وی در مورد سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از تولید ناخالص داخلی که شامل بخش‌های کشاورزی، صنعت معدن و تجارت را از عوامل توزیع منابع مالیاتی دانسته و گفت: تعداد مودیان مالیاتی استان آذربایجان غربی دارای سهم بیشتری در بخش مشاغل خدماتی می‌باشند.

مزرعه لی در ادامه با اشاره به مباحث: معافیت‌های مالیاتی، مقایسه درآمد و مالیات سرانه درآمد و سرانه مالیات، عمده مشکلات مالیاتی، فرار مالیاتی، مشکلات بخش صنعتی در اخذ مالیات، شناسایی منابع جدید مالیاتی، بدهی‌ها و معوقات مالیاتی، اوراق تسویه، ترانش‌های بانکی، وصول اظهارنامه‌های مالیاتی، ارائه تسهیلات به مودیان مالیاتی، مراحل رسیدگی به پروندهای مالیاتی، و مراحل استرداد مالیاتی، به مقایسه وضعیت استان آذربایجان ‌غربی با سایر استانهای کشور پرداخت.

مدیرکل امور مالیاتی استان با اشاره به به فرآیند استرداد مالیات  و نظارت کامل بر مراحل مختلف آن با نظارت معاونین مدیرکل ابراز امیدواری نمودند با بهبود شرایط اقتصادی کشور وصول درآمدهای مالیاتی مصوب سال 1397 با سهولت بیشتری انجام پذیرد. 

در ادامه جلسه، جوان‌کیا مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان پیشنهاد نمود در پرداخت عوارض مالیات ارزش افزوده به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان علاوه بر شاخص جمعیت، شاخص محرومیت نیز مد نظر قرار گیرد.

در این جلسه، عبداللهی معاون اقتصادی اداره‌کل اطلاعات استان، به ضرورت پیگیری پرونده‌های مربوط به شرکت‌های کاغذی تاکید نموده و نیز خواستار جدیت سازمان امور مالیاتی کشور و نیز گمرک ایران در مقابله با این شرکت‌ها شد.

ایشان همچنین پیشنهاد نمودند جهت تعیین سهم جاری و عمرانی عوارض مالیات ارزش افزوده پرداختی به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان، از نظرات شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان نیز استفاده شود.

حاجی‌حسینلو معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان بر نقش اوراق تسویه در وصول درآمدهای مالیاتی استان در سال 1396 تاکید نموده و ابراز امیدواری نمود این موضوع در سال جاری نیز تداوم داشته باشد.

در این جلسه  همچنین موارد مطروحه توسط سایر اعضای ستاد تجهیز و درآمد استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^